Spotkanie doradcze to zazwyczaj rozmowa zdalna, której zadaniem jest odpowiedzieć na Twoje pytania lub udzielić rady w wąskim zakresie tematycznym. Czas trwania i cena takiej rozmowy lub spotkania są określane indywidualnie.